Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
591 2017-07-07 11:35:47 SRK/TZ/KWK K-2265-02/17 - Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych.. Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział południowy KWK „Krupiński”     Szczegóły
592 2017-07-07 11:33:42 SRK/TZ/CZOK-2265-46/17 „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich-Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, Etap I: Projekt ujęcia, zabezpieczenia wyrobisk i dróg spływu w celu skierowania wód, dopływających do przepompowni 601 na poz. 760 m PS „Powstańców Śląskich-Bytom I”, do zrobów KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, poprzez nowe wyrobisko korytarzowe. Projektowane nowe wyrobisko drążone będzie od strony Pompowni Stacjonarnej „Powstańców Śląskich – Bytom I” poz. 760 m, z przekopu podpokładowego południowego                       w kierunku zrobów ściany 24       w pokł. 510 w.d.… Szczegóły
593 2017-07-07 11:27:41 SRK/TZ/CZOK-2265-43/17 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne Pompowni „Gliwice” Oddziału CZOK, w związku ze zmianą poziomu odwadniania wyrobisk z rzędnej -261,33 m na -143,0 m n.p.m.” SRK/TZ/CZOK-2265-43/17 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne Pompowni „Gliwice” Oddziału CZOK, w związku ze zmianą poziomu odwadniania wyrobisk z rzędnej -261,33 m na -143,0 m n.p.m.” dla SRK S.A. Oddział w… Szczegóły
594 2017-07-06 13:10:12 CZOK/32/17 - „Dostawa armatury” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń części I-VI „Dostawa armatury” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I:     „Dostawa armatury i oprzyrządowania zestawów pompowych” – Pompownia „Siemianowice” Część  II:  „Dostawa armatury dla pompowni głównego… Szczegóły
595 2017-07-05 13:08:32 SRK/TZ/CZOK-2265-23/17 Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej "Saturn" w Czeladzi dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
596 2017-07-05 11:58:03 SRK/TZ/KWK C-2265-37/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” „Dostawa  suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” Szczegóły
597 2017-07-05 11:24:08 SRK/TZ/KWK W-2265-04/17 - „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” Szczegóły
598 2017-07-05 11:21:43 SRK/TZ/BZ-2265-26/17Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze –Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice, KWK Jas-Mos, KWK Pokój I, KWK Krupiński, KWK Wieczorek I. Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem (OC delikt, kontrakt i pozostająca w zbiegu) z włączeniem… Szczegóły
599 2017-06-30 14:08:43 KWK W/01/17 - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w 2017 r.” „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w  2017 r.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 400,00… Szczegóły
600 2017-06-30 13:59:22 CZOK/15/17 - Roboty szybowe w Oddziale CZOK Część I - VI Roboty szybowe w Oddziale CZOK  Część      I:             Wymiana zbrojenia szybowego w szybie „Bańgów” - Pompownia „Siemianowice” Część      II:           Wymiana zbrojenia szybowego w szybie „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice” Część      III:        … Szczegóły