UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
611 2018-10-01 13:30:19 SRK/NZ/KWK M–2265–48/18 Rozbiórka pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
612 2018-10-01 12:38:35 KWK B/08/18/19 Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych...... Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z Poszkodowanymi wraz z… Szczegóły
613 2018-10-01 12:11:52 Sprawdzanie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
614 2018-10-01 12:11:49 SRK/NZ/CZOK–2265–51A/18Projekt modernizacji zasilania urządzeń głównego odwadniania, zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych przy szybie "Kolejowy I" dla SRK S.A. Oddział CZOK. Projekt modernizacji zasilania urządzeń głównego odwadniania, zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych przy szybie "Kolejowy I" dla  SRK S.A. Oddział CZOK. Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) UWAGA… Szczegóły
615 2018-10-01 11:25:28 Dostawa zestawów narzędziowych, sprzętu specjalistycznego ogrodniczego, drogowego oraz narzędzi ręcznych dla konserwatorów SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
616 2018-10-01 10:47:09 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych typu RWS 01L i RWS 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
617 2018-10-01 09:57:05 Dostawa elementów do zapór przeciwwybuchowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
618 2018-10-01 09:30:51 Dostawa gaśnic proszkowych i pianowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
619 2018-10-01 09:08:02 Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
620 2018-09-28 13:22:00 SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos". SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos". Wadium: 2 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły