Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
611 2018-03-01 12:08:55 KWK P/01/18 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój… Szczegóły
612 2018-02-27 12:57:19 SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium 4 700,00 zł Szczegóły
613 2018-02-27 12:34:54 SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu na 2018r. Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu na 2018r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do WO… Szczegóły
614 2018-02-27 11:34:21 SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Zamawiający planuje remont 8 szt. wózków hamulcowych typu WHR/1  zgodnie z Załącznikiem nr 2 do… Szczegóły
615 2018-02-27 07:04:49 SRK/TZ/KWK P-2265-03/18 - "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej" "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej" dla Oddziału KWK "Pokój I" od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WADIUM - 3000,00 zł Szczegóły
616 2018-02-26 14:55:36 CZOK/02/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””,   Etap II: „Projekt ujęcia… Szczegóły
617 2018-02-26 14:37:13 SRK NZ KWK P 2265 03 18 Świadczenie usług prania...... „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Oddziału KWK „Pokój I” od daty zawarcia umowy do 31.12.2020r. Wadium 3 000,00 PLN Szczegóły
618 2018-02-23 08:21:15 SRK/NZ/KWK M-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomościach Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach przy ul. Dworskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu WADIUM 1 300,00   „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomościach Ochotniczej Straży Pożarnej  w Paniówkach przy ul. Dworskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK… Szczegóły
619 2018-02-22 13:39:56 SRK/NZ/KWK C– 2265 – 03/18 Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Wysokość wadium: 3 000,00 zł. Szczegóły
620 2018-02-22 10:34:05 KWK MY/02/18 - Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Część I:       Zadanie 1: Likwidacja budynku magazynu głównego                     Zadanie 2: Likwidacja budynku magazynu odzieżowego                     Zadanie 3: Likwidacja budynku rozdzielni i transformatora                     Zadanie 4: Likwidacja portierni przy bramie… Szczegóły