UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
611 2019-02-21 12:50:59 ZP-M-0009/19: Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku. znak sprawy: ZP - M - 0009/19 postępowanie: "Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku."   Link… Szczegóły
612 2019-02-21 11:54:26 ZP-JM-0002/19-1 Wymiana liny wyrównawczej .... „Wymiana liny wyrównawczej stalowo – gumowej 118x29/4x16 w górniczym wyciągu szybowym Jas IV dla SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos”. ogłoszenie UZP: 516924-N-2019 z dnia 21.02.2019r. wadium: 5 100,00 zł (słownie:… Szczegóły
613 2019-02-21 07:11:35 „Badanie sprzętu dielektrycznego dla sieci i urządzeń elektrycznych” będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oddział KWK ”Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
614 2019-02-20 13:36:52 ZP-W II - 0003/19 Opracowanie 14 projektów technicznych..... Opracowanie 14 projektów technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi likwidacji obiektów usytuowanych w rejonie szybu "Giszowiec" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II". Wadium: 4… Szczegóły
615 2019-02-20 12:59:08 R-C-0002/19-1 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wysokość wadium: 4 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
616 2019-02-20 12:23:43 ZP-KCL-0001/19-1 - „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Znak sprawy: ZP-KCL-0001/19-1 „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w  związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta powinna… Szczegóły
617 2019-02-20 12:08:49 RO-MW-0004/19 Dostawa narzędzi ręcznych i materiałów dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” Część I. Dostawa narzędzi i materiałów. Część II. Dostawa wciągarek. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
618 2019-02-20 11:18:59 R-CZOK-0002/19Projekt rozbiórki budynku maszyny wyciągowej przedział północny przy szybie „Gigant” wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę. Projekt rozbiórki budynku maszyny wyciągowej przedział północny przy  szybie „Gigant” wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę. Wysokość wadium: 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
619 2019-02-20 09:19:41 Dostawa oleju do agregatu hydraulicznego układu hamulcowego oraz oleju przekładniowego do układu smarowania łożysk głównych maszyny wyciągowej szyb „Giszowiec” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
620 2019-02-20 09:17:16 Dostawa sworzni i panewek z brązu jako elementy wymienne zawieszeń nośnych wlk.-6 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły