UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
611 2018-11-28 11:04:20 Dostawa akumulatorów dla KWK Makoszowy w roku 2018 Link do elektronicznego formularza Szczegóły
612 2018-11-28 09:56:57 SRK/NZ/AZM - 2265–11/18/19 - „Świadczenie usług kominiarskich..." „Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonywanie doraźnych opinii kominiarskich (max 100)  w nieruchomościach stanowiących 100% własności  SRK S.A. położonych… Szczegóły
613 2018-11-28 09:47:19 Dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do EFO https://efo.coig.biz/inquiries/show/1ee271ac-6c9f-4f5a-9143-535fec9769d1 Szczegóły
614 2018-11-28 09:35:17 SRK/NZ/KWK W II–2265–39/18/19 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
615 2018-11-28 09:30:08 SRK/NZ/AZM–2265–13/18/19 Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Zabrza. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
616 2018-11-28 09:25:48 SRK/NZ/KWK K -2265-44/18/19 - Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. Część I i Część II Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. obejmujących: Część I:  Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń systemu łączności telefonicznej, dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej typu SAT w wykonaniu… Szczegóły
617 2018-11-28 07:38:14 SRK/NZ/KWK P-2265-18/18 "Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi - dla kopalń w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego" dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" "Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi - dla kopalń  w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego" dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" Wadium:… Szczegóły
618 2018-11-28 06:14:20 Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Link do elektronicznego formularza Szczegóły
619 2018-11-27 14:13:00 KWK BD/21/18/19 „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych wraz z przebudową czterostronnego skrzyżowania chodnika dojściowego z przekopem wydobywczym i przecinką kolektora”. KWK BD/21/18/19 „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych wraz z przebudową czterostronnego skrzyżowania chodnika dojściowego z przekopem wydobywczym i… Szczegóły
620 2018-11-27 13:21:37 PRZZ/0818 - 241800031 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6 „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły