Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
611 2017-10-23 08:48:37 KWK MY/08/17 - Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Część I:       Zadanie 1: Likwidacja budynku magazynu głównego                     Zadanie 2: Likwidacja budynku magazynu odzieżowego                     Zadanie 3: Likwidacja… Szczegóły
612 2017-10-23 08:17:18 SRK/TZ/KWK B–2265–09/17/18 - „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 ... " „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 w ramach realizacji zadania pn.: Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w granicach administracyjnych Gminy… Szczegóły
613 2017-10-20 13:30:47 CZOK/47/17 Wykonanie korka hydroizolacyjnego... Wykonanie korka hydroizolacyjnego nr 1 w wyrobiskach górniczych pompowni „Szombierki” poziom 790 m  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 605078-N-2017… Szczegóły
614 2017-10-20 12:32:32 SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód… Szczegóły
615 2017-10-20 12:27:11 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” Szczegóły
616 2017-10-20 12:14:47 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych...... Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
617 2017-10-19 12:43:57 KWK P/07/17/18 - 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych”   Szczegóły
618 2017-10-17 15:32:12 KWK K/10/17/18 - Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia ... dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Szczegóły
619 2017-10-17 08:27:29 KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych.... „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
620 2017-10-17 07:48:36 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego .... „Remont rozrusznika elektrolitycznego do pompy wysokociśnieniowej typu OW dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK Centrum”.   Szczegóły