UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
621 2019-02-11 12:59:25 KWK M/21A/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Link do elektronicznego… Szczegóły
622 2019-02-11 12:04:32 ZP-M-0008/19 - „Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” ujętych w Grupie II, Grupie III i Grupie V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” znak sprawy: ZP-M-0008/19 „Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” ujętych w Grupie II, Grupie III i Grupie V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w… Szczegóły
623 2019-02-11 10:48:20 KWK C/27A/18/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki… Szczegóły
624 2019-02-11 09:05:21 KWK C/16C/18/19 - „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” Znak sprawy: KWK C/16C/18/19 „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn,… Szczegóły
625 2019-02-09 12:50:18 Wykonanie kompletu badań technicznych po przerwie w pracy wyciągu szybowego. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” dysponuje wyciągiem szybowym zainstalowanym w szybie IV obecnie wyłączony z ruchu. Przed wznowieniem pracy wyciągu szybowego… Szczegóły
626 2019-02-08 13:38:32 R-P-0001/19-„Dostawę pompy zatapialnej, wirnikowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej „Dostawę pompy zatapialnej, wirnikowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Wadium - 1 500,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
627 2019-02-08 10:24:38 KWK M/WR/03/18/19 - „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”  przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” Szczegóły
628 2019-02-08 07:24:14 KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Ogłoszenie nr 511832-N-2019… Szczegóły
629 2019-02-07 13:21:25 ZP-M-0007/19 Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych .... Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” (Grupa I  i Grupa IV) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Ogłoszenie UZP - Ogłoszenie nr 511660-N-2019… Szczegóły
630 2019-02-07 11:45:52 R-M-0006/19 Rozbiórka budynku rozdzielni RP6/25 dla SRK S.A. w Bytomiu – Oddział KWK „Makoszowy” Rozbiórka budynku rozdzielni RP6/25 dla SRK S.A. w Bytomiu – Oddział KWK „Makoszowy” Wysokość wadium: 6 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły