UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
621 2018-10-01 11:25:28 Dostawa zestawów narzędziowych, sprzętu specjalistycznego ogrodniczego, drogowego oraz narzędzi ręcznych dla konserwatorów SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
622 2018-10-01 10:47:09 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych typu RWS 01L i RWS 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
623 2018-10-01 09:57:05 Dostawa elementów do zapór przeciwwybuchowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
624 2018-10-01 09:30:51 Dostawa gaśnic proszkowych i pianowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
625 2018-10-01 09:08:02 Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
626 2018-09-28 13:22:00 SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos". SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos". Wadium: 2 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
627 2018-09-28 11:08:47 SRK/NZ/KWK K -2265-30/18/19 - Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Oddział KWK  „Krupiński” w Suszcu   UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
628 2018-09-28 11:01:06 Dostawa drewna oraz wyrobów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
629 2018-09-28 10:32:06 Dostawa pyłu kamiennego - przeciwwybuchowego (20 ton) dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
630 2018-09-28 09:58:50 SRK/NZ/KWK J-M–2265–23/18 Dostawa szaf metalowych biurowych na akta dla SRK.S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły