UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
641 2019-02-04 12:05:39 Podłączenie sprężarki typu US4 do instalacji sprężonego powietrza w budynku rozdzielni RP6/20 wraz z projektem powykonawczym dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" Link do elektronicznego formularza Szczegóły
642 2019-02-04 11:44:30 ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód" znak sprawy: ZP - B - 0001/19 postępowanie: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód"   link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły
643 2019-02-04 10:14:19 R-M-0001/19-1 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. R-M-0001/19-1 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Wadium do przetargu: 2 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
644 2019-02-04 09:39:18 R-C-0002/19 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wysokość wadium: 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące… Szczegóły
645 2019-02-04 08:12:46 ZP-WII-0002/19 „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”        „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w  Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami… Szczegóły
646 2019-02-01 13:38:47 SRK/KWKC-OPG/ZO-2265-2/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
647 2019-02-01 13:24:19 Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
648 2019-02-01 12:51:01 R-JM-0002/19 Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych wentylatorów głównego przewietrzania i pomp głównego odwadniania dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
649 2019-02-01 10:40:28 Dostawa materiałów biurowych. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
650 2019-02-01 10:04:23 ZP-P-0001/19 - „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00… Szczegóły