UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
651 2019-02-19 11:58:10 R-CZOK-0001/19 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” Wadium: 1 200,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego… Szczegóły
652 2019-02-18 14:37:23 ZP-M-0005/19 - „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń  i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
653 2019-02-18 13:24:14 RO-PI-0006/19 Dzierżawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. ODDZIAŁ KWK "PIEKARY I" Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszam do składania ofert na dzierżawę 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Piekary… Szczegóły
654 2019-02-18 13:00:47 ZP-JM-0001/19 „Dostawa liny płaskiej wyrównawczej stalowo-gumowej o długości 960m z pełną dokumentacją przeznaczoną do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym JAS IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”.” znak sprawy: ZP-JM-0001/19 „Dostawa liny płaskiej wyrównawczej stalowo-gumowej o długości 960m z pełną dokumentacją przeznaczoną do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym JAS IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom Oddział… Szczegóły
655 2019-02-18 11:29:52 R-BD-0003/19 Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla przyrządów pomiarowych i urządzeń firmy Dräger dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w 2019 roku UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
656 2019-02-18 08:25:57 R-PI-0003/19„Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybika Międzypoziomowego 438/348 wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I”. „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybika Międzypoziomowego 438/348 wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I”. Wysokość wadium: 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych 00/100) UWAGA… Szczegóły
657 2019-02-15 13:48:52 R-K-0001/19 Wymiana tarcz odciążających pomp głównego odwadniania OW 250 B/10 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wymiana tarcz odciążających pomp głównego odwadniania OW 250 B/10 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wadium: 1 700,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
658 2019-02-15 12:43:24 Zakup farb wraz z akcesoriami w celu odmalowania korytarzy Budynku Dyrekcji SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek II" ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
659 2019-02-15 12:33:10 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku Link do elektronicznego formularza Szczegóły
660 2019-02-15 11:09:41 RO-KCL-0004/19 - 241900010 Dostawa aktualizacji dostępu do oprogramowania mapa SG firmy MAPSOFT - dla dwóch użytkowników na 2019r. Dostawa aktualizacji dostępu do oprogramowania mapa SG firmy MAPSOFT - dla dwóch użytkowników na 2019r. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły