UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
651 2019-02-09 12:50:18 Wykonanie kompletu badań technicznych po przerwie w pracy wyciągu szybowego. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” dysponuje wyciągiem szybowym zainstalowanym w szybie IV obecnie wyłączony z ruchu. Przed wznowieniem pracy wyciągu szybowego… Szczegóły
652 2019-02-08 13:38:32 R-P-0001/19-„Dostawę pompy zatapialnej, wirnikowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej „Dostawę pompy zatapialnej, wirnikowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Wadium - 1 500,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
653 2019-02-08 10:24:38 KWK M/WR/03/18/19 - „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”  przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” Szczegóły
654 2019-02-08 07:24:14 KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Ogłoszenie nr 511832-N-2019… Szczegóły
655 2019-02-07 13:21:25 ZP-M-0007/19 Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych .... Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” (Grupa I  i Grupa IV) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Ogłoszenie UZP - Ogłoszenie nr 511660-N-2019… Szczegóły
656 2019-02-07 11:45:52 R-M-0006/19 Rozbiórka budynku rozdzielni RP6/25 dla SRK S.A. w Bytomiu – Oddział KWK „Makoszowy” Rozbiórka budynku rozdzielni RP6/25 dla SRK S.A. w Bytomiu – Oddział KWK „Makoszowy” Wysokość wadium: 6 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
657 2019-02-07 11:05:11 R-KCL-0002/19-1 „Wykonywanie w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń, zakładów górniczych, spółek węglowych: KWK „Dębieńsko”, KWK Siersza”, KWK „Gliwice”, Bytomska Spółka Węglowa S.A., Rudzka Spółka Węglowa S.A., Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze - Silesia”, Ruch „Wirek” KWK „Halemba –Wirek”. „Wykonywanie w 2019r. dla  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń,… Szczegóły
658 2019-02-07 09:47:14 R-BD-0001/19-1 Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta, publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
659 2019-02-06 12:53:15 CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019. Postępowanie nr CZOK/44A/18/19 pod tytułem: „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019.” Link do… Szczegóły
660 2019-02-06 09:48:41 R-M-0008/19 „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” Wadium: 5 200,00 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły