UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
661 2019-02-14 08:12:44 RO-PI-0005/19 ZAKUP EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 25.02.2019 R. ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 06.03.2019 R.  dniu 18.02.2019r. nastąpiło otwarcie ofert dot. "Zakupu ekspresu ciśnieniowego" W… Szczegóły
662 2019-02-13 08:35:22 R-S-0001/19„Pobór prób i wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków oraz opracowanie sprawozdań z badań dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” na lata 2019-2021”. „Pobór prób i wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków oraz opracowanie sprawozdań z badań dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” na lata 2019-2021”. Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie:… Szczegóły
663 2019-02-12 12:47:48 CZOK/WR/01/19 - „ Awaryjna naprawa wentylatora głównego przewietrzania typu WOK – 4d w pompowni „Powstańców Śląskich – Bytom I” Oddziału CZOK w Czeladzi” „ Awaryjna naprawa wentylatora głównego przewietrzania typu WOK – 4d w pompowni „Powstańców Śląskich – Bytom I” Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
664 2019-02-12 12:34:06 ZP-JM-0003/19 Remont dwóch silników typu SCDdm 134t,, 1000 kW, 6000 V, 1485 obr/min, wraz z wymianą łożysk dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" Remont dwóch silników typu SCDdm 134t,, 1000 kW, 6000 V, 1485 obr/min, wraz z wymianą łożysk dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
665 2019-02-12 12:28:22 RO-KCL-0003/19-1 Dostawa gazów technicznych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Dostawa gazów technicznych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
666 2019-02-12 10:54:30 Wykonanie i dostawa rury ssawnej segmentowej ø300mm krótkiej oraz rury ssawnej segmentowej ø300mm długiej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
667 2019-02-12 09:19:50 R-PI-0002/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w tym: Zadanie I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Zadanie II - Zapewnienie opieki psychologicznej w… Szczegóły
668 2019-02-11 14:24:11 R-RY-0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Oddziału w Rydułtowach KWK Rydułtowy I Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Oddziału w Rydułtowach KWK Rydułtowy I Wadium: 5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
669 2019-02-11 13:50:07 ZP-S-0003/19 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.” Postępowanie nr ZP-S-0003/19 pod tytułem: „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.” LINK DO  FORMULARZA OFERTOWEGO… Szczegóły
670 2019-02-11 12:59:25 KWK M/21A/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Link do elektronicznego… Szczegóły