UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
671 2019-02-12 09:19:50 R-PI-0002/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w tym: Zadanie I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Zadanie II - Zapewnienie opieki psychologicznej w… Szczegóły
672 2019-02-11 14:24:11 R-RY-0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Oddziału w Rydułtowach KWK Rydułtowy I Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Oddziału w Rydułtowach KWK Rydułtowy I Wadium: 5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
673 2019-02-11 13:50:07 ZP-S-0003/19 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.” Postępowanie nr ZP-S-0003/19 pod tytułem: „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.” LINK DO  FORMULARZA OFERTOWEGO… Szczegóły
674 2019-02-11 12:59:25 KWK M/21A/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Link do elektronicznego… Szczegóły
675 2019-02-11 12:04:32 ZP-M-0008/19 - „Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” ujętych w Grupie II, Grupie III i Grupie V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” znak sprawy: ZP-M-0008/19 „Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” ujętych w Grupie II, Grupie III i Grupie V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w… Szczegóły
676 2019-02-11 10:48:20 KWK C/27A/18/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki… Szczegóły
677 2019-02-11 09:05:21 KWK C/16C/18/19 - „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” Znak sprawy: KWK C/16C/18/19 „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn,… Szczegóły
678 2019-02-09 12:50:18 Wykonanie kompletu badań technicznych po przerwie w pracy wyciągu szybowego. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” dysponuje wyciągiem szybowym zainstalowanym w szybie IV obecnie wyłączony z ruchu. Przed wznowieniem pracy wyciągu szybowego… Szczegóły
679 2019-02-08 13:38:32 R-P-0001/19-„Dostawę pompy zatapialnej, wirnikowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej „Dostawę pompy zatapialnej, wirnikowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Wadium - 1 500,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
680 2019-02-08 10:24:38 KWK M/WR/03/18/19 - „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”  przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” Szczegóły