UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
681 2019-02-08 07:24:14 KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Ogłoszenie nr 511832-N-2019… Szczegóły
682 2019-02-07 13:21:25 ZP-M-0007/19 Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych .... Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” (Grupa I  i Grupa IV) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Ogłoszenie UZP - Ogłoszenie nr 511660-N-2019… Szczegóły
683 2019-02-07 11:45:52 R-M-0006/19 Rozbiórka budynku rozdzielni RP6/25 dla SRK S.A. w Bytomiu – Oddział KWK „Makoszowy” Rozbiórka budynku rozdzielni RP6/25 dla SRK S.A. w Bytomiu – Oddział KWK „Makoszowy” Wysokość wadium: 6 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
684 2019-02-07 11:05:11 R-KCL-0002/19-1 „Wykonywanie w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń, zakładów górniczych, spółek węglowych: KWK „Dębieńsko”, KWK Siersza”, KWK „Gliwice”, Bytomska Spółka Węglowa S.A., Rudzka Spółka Węglowa S.A., Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze - Silesia”, Ruch „Wirek” KWK „Halemba –Wirek”. „Wykonywanie w 2019r. dla  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń,… Szczegóły
685 2019-02-07 09:47:14 R-BD-0001/19-1 Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta, publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
686 2019-02-06 12:53:15 CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019. Postępowanie nr CZOK/44A/18/19 pod tytułem: „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019.” Link do… Szczegóły
687 2019-02-06 09:48:41 R-M-0008/19 „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” Wadium: 5 200,00 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
688 2019-02-06 08:39:34 Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
689 2019-02-05 10:54:42 ZP-M/0006/19 - " Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku" Znak sprawy: ZP-M/0006/19 "Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku" Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta winna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
690 2019-02-05 10:06:38 RO-KCL-0002/19 - Wycinka 10 szt. drzew rosnących na terenie działek SRK S.A. położonych przy ul. Zabrzańskiej 11 w Bytomiu (działki nr 1819/25, 1817/25, 1816/25) Wycinka 10 szt. drzew rosnących na terenie działek SRK S.A. położonych przy ul. Zabrzańskiej 11 w Bytomiu (działki nr 1819/25, 1817/25, 1816/25) Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły