UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
61 2019-08-14 09:46:13 R-C-0034/19 Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” W tym: Część I - dostawa blach i kątowników, Część II - dostawa zaworów i manometrów, Część III - dostawa armatury C.O. oraz sanitarnej, Cześć IV - dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów, Część V - dostawa farb, lakierów, nafty, benzyny ekstrakcyjnej, węglanu sodu, czyściwa oraz środka zapobiegającego wyrastaniu trawy, Część VI - dostawa środków smarnych, Część VII - dostawa osprzętu informatycznego, Część VIII - dostawa łożysk, Część IX - dostawa liny stalowej Ø 8, Część X - dostawa śrub i nakrętek, Część XI - dostawa uszczelek. Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”  W tym: Część I       - dostawa blach i… Szczegóły
62 2019-08-14 09:29:49 R-C-0026/19 Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego w 2020 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I – usługa koparką, Część II – usługa zwyżką, Część III – usługa żurawiem samochodowym samojezdnym, Część IV – usługa urządzeniem typu WUKO. Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I – usługa koparką, Część II – usługa zwyżką, Część III – usługa… Szczegóły
63 2019-08-14 09:05:56 R-C-0024/19-1 „Serwis pól rozdzielczych 6kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Serwis pól rozdzielczych 6kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wysokość wadium: 1 600,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
64 2019-08-13 13:07:45 R-KCL-0023/19 „Zakup i dostawa pompy zatapialnej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji zadania pn.: „Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom – utrzymanie w 2019 r. przepompowni: Dworska, Staw 32, Zachodnia, Karb II” „Zakup i dostawa pompy zatapialnej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji zadania pn.: „Odwadnianie niecek… Szczegóły
65 2019-08-13 12:30:36 R-CZOK-0036/19 Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Wysokość wadium: 1 700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
66 2019-08-13 11:43:32 R-CZOK-0035/19„Zakup wyposażenia dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Pompownia „Siemianowice” Część II: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Powstańców Śląskich Część III: Dostawa mierników i wskaźników „Zakup wyposażenia dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Pompownia „Siemianowice” Część II: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych –… Szczegóły
67 2019-08-13 10:43:22 R-K-0014/19 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w 2020 r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
68 2019-08-12 13:25:10 ZP-KCL-0013/19: Zakup 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk dla Spółki Restrukturyzacji Koplań S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji znak sprawy: ZP - KCL - 0013/19 nazwa postępowania: Zakup 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk dla Spółki Restrukturyzacji Koplań S.A. w… Szczegóły
69 2019-08-12 13:18:45 RO-PI-0027/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „Piekary I” Dziękujemy za udział w postępowaniu. W załączeniu zawiadomienie z wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu pn.: „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „Piekary I” Termin składania ofert… Szczegóły
70 2019-08-12 13:14:56 R-KCL-0021/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44” „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44” Wysokość wadium: 4 500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych… Szczegóły