UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
691 2019-02-05 08:50:30 RO-M-0008/19 Dostawa gazów technicznych używanych do prac spawalniczych ( tlen, acetylen), oraz dzierżawy butli do magazynowania gazów technicznych (tlen, acetylen) dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2019 rok. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
692 2019-02-05 06:26:35 RO-M-0009/19 Dostawa gazów i mieszanin wzorcowych do kalibracji przyrządów i urządzeń pomiarowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku. Link do elektronicznego formularza oferty Szczegóły
693 2019-02-04 13:16:32 R-S-0003/19 Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Wadium: 3 400,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
694 2019-02-04 12:05:39 Podłączenie sprężarki typu US4 do instalacji sprężonego powietrza w budynku rozdzielni RP6/20 wraz z projektem powykonawczym dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" Link do elektronicznego formularza Szczegóły
695 2019-02-04 11:44:30 ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód" znak sprawy: ZP - B - 0001/19 postępowanie: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód"   link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły
696 2019-02-04 10:14:19 R-M-0001/19-1 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. R-M-0001/19-1 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Wadium do przetargu: 2 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
697 2019-02-04 09:39:18 R-C-0002/19 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wysokość wadium: 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące… Szczegóły
698 2019-02-04 08:12:46 ZP-WII-0002/19 „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”        „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w  Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami… Szczegóły
699 2019-02-01 13:38:47 SRK/KWKC-OPG/ZO-2265-2/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
700 2019-02-01 13:24:19 Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły