UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
691 2019-02-04 08:12:46 ZP-WII-0002/19 „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”        „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w  Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami… Szczegóły
692 2019-02-01 13:38:47 SRK/KWKC-OPG/ZO-2265-2/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
693 2019-02-01 13:24:19 Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
694 2019-02-01 12:51:01 R-JM-0002/19 Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych wentylatorów głównego przewietrzania i pomp głównego odwadniania dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
695 2019-02-01 10:40:28 Dostawa materiałów biurowych. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
696 2019-02-01 10:04:23 ZP-P-0001/19 - „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00… Szczegóły
697 2019-02-01 09:09:20 ZP-JM-0002/19 Wymiana liny wyrównawczej ..... „Wymiana liny wyrównawczej stalowo – gumowej 118x29/4x16 w górniczym wyciągu szybowym Jas IV dla SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos”. Ogłoszenie UZP - 509402-N-2019 z dnia 01.02.2019r. Wadium:  Oferta powinna być… Szczegóły
698 2019-02-01 07:50:50 ZP-K-0001/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) Numer ogłoszenia… Szczegóły
699 2019-02-01 07:50:04 RO-M-0006/19 Dostawa wykrywaczy rurkowych do przyrządu ręcznego WG-2M dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku. Link do elektronicznego formularza Szczegóły
700 2019-01-31 12:30:21 SRK/KWKC-DOP/ZO-2265-1/2019 - Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń socjalnych: łaźni oraz szatni pracowniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum“ Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń socjalnych: łaźni oraz szatni pracowniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły