Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
711 2017-08-28 07:23:13 SRK/TZ/KWK M-2265-16/17 Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10 m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego I „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje  półroczny przegląd zabezpieczeń specjalnych mikroprocesorowo-sterowanych przekształtników tyrystorowych układu napędowego maszyny wyciągowej, -     półroczny przegląd zabezpieczeń redundantnego systemu sterowników PLC sterowania maszyny wyciągowej oraz urządzeń sygnalizacji i… Szczegóły
712 2017-08-26 20:57:29 SRK/TZ/KWK C-2265-33/17-Część I: i/lub Część II: Wykonanie robót remontowo-budowlanychz tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego ... w Bytomiu w budynku mieszkalnym... Część I: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Axentowicza 9-11 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu… Szczegóły
713 2017-08-25 10:21:07 SRK/TZ/KWK P-2265-12/17 "Remont kapitalny pompy OW-100B/9 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej" Szczegóły
714 2017-08-23 15:32:28 KWK K/06/17-Część I: i/lub Część II: Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego... dla pracowników Oddziałów SRK S.A. ...  Część I:    Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Krupiński” na 2017r.” Część II:   „Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży, obuwia… Szczegóły
715 2017-08-23 13:43:09 CZOK/18A/17 - Roboty budowlane w Oddziale CZOK ... Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice”  Część II:    Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki”  Część… Szczegóły
716 2017-08-23 11:59:12 SRK/TZ/CZOK-2265-49-17 "Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami...." „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy… Szczegóły
717 2017-08-23 11:26:02 KWK J-M/13/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 400,00zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) Szczegóły
718 2017-08-22 14:48:47 AZM/03/17/18Cześć I – Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce. Cześć II – Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miast Sosnowiec, Czeladź, Będzin. Cześć III – Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miast Bytom, Wojkowice, Radzionków i Rudy Śląskiej. Cześć I     – Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego                                          w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce. Cześć II – Świadczenie… Szczegóły
719 2017-08-22 09:38:30 AZM/02A/17/18 - "Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonanie doraźnych opinii kominiarskich (max 30) w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miast: Wałbrzych, Boguszów Gorce. dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych "Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonanie doraźnych opinii kominiarskich (max 30) w nieruchomościach stanowiących 100% własności             SRK S.A. położonych… Szczegóły
720 2017-08-22 09:12:04 SRK/TZ/KWK M– 2265 –28/17 Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” SRK/TZ/KWK M– 2265 –28/17 Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły