UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
711 2019-01-29 12:06:47 R-JM-0001/19 „Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju Oddział KWK "Jas-Mos" w roku 2019” „Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju Oddział KWK "Jas-Mos" w roku 2019” Wadium: 2 400,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
712 2019-01-29 11:41:59 ZP-BD-0001/19: Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach znak sprawy: ZP-BD-0001/19 nazwa postępowania: "Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach"   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij… Szczegóły
713 2019-01-29 11:00:22 ZP-KCL-0001/19 - „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Znak sprawy: ZP-KCL-0001/19 „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w  związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta powinna… Szczegóły
714 2019-01-28 13:41:58 ZP-M-0004/19 Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.6 i 8.7, stacji przesypowej obiekt 2.b.14 oraz 2.b.15 Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.6 i 8.7, stacji przesypowej obiekt 2.b.14 oraz 2.b.15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł… Szczegóły
715 2019-01-28 11:45:06 R-M-0007/19-Likwidacja toru 180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy” Likwidacja toru  180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy” Wadium - 3 600,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza… Szczegóły
716 2019-01-28 08:51:45 Wykonanie pomiarów badań elementów wentylatorów głównych przy szybie „Wschodnim” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I”. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
717 2019-01-28 08:05:40 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
718 2019-01-25 12:00:34 ZP-M-0003/19 - „Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.8, budynku zbiornika miału na szybkim załadunku obiekt 2.b.16 oraz kontenerów socjalnych, biurowych i magazynowych na zwale szybkiego załadunku obiekt 2.d.3 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Znak sprawy: ZP-M-0003/19 „Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.8, budynku zbiornika miału na szybkim załadunku obiekt 2.b.16 oraz kontenerów socjalnych, biurowych i magazynowych na zwale szybkiego załadunku obiekt 2.d.3 dla Spółki… Szczegóły
719 2019-01-25 11:35:16 R-AZM-0002/19 ”Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz z budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”. ”Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz z budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
720 2019-01-25 11:01:33 Świadczenie usług serwisu urządzeń centrali telefonicznej typu MD-110 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły