Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
751 2017-12-07 11:09:45 KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A. Część I: „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”,… Szczegóły
752 2017-12-06 14:59:29 SRK-NZ-BZ -2265-54-17-Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. w 2018 r. Przedmiot zamówienia: „Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. w 2018 r.”   Zadanie 1.       Stała bieżąca obsługa prawna Spółki Zadanie 2.       Obsługa prawna zasobów mieszkaniowych Zadanie 3.       Obsługa… Szczegóły
753 2017-12-06 13:03:45 CZOK/56/17/18 - Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: Część I:      Zabezpieczenie ruchu urządzeń… Szczegóły
754 2017-12-05 09:40:58 BZ/06/17/18 - Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Szczegóły
755 2017-12-05 09:06:53 SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. Wadium… Szczegóły
756 2017-12-01 12:42:00 SRK/NZ/KWK M-2265-23/17 „Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” „Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Cześć I. Demontaż i odbiór 6 szt. wysokoaktywnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych Co-60 wraz z pojemnikami… Szczegóły
757 2017-12-01 11:42:14 SRK/NZ/KWK K– 2265 –12/17 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prowadzenia bieżącej obsługi „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prowadzenia bieżącej obsługi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”  w Suszcu” Wysokość wadium : 6 000,00 zł Szczegóły
758 2017-12-01 09:47:45 KWK C/39/17/18 - Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”. Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”.   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy… Szczegóły
759 2017-12-01 09:40:41 KWK J-M/18A/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Realizację izolacji wyrobisk SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas-Mos”, w postaci 8 zadań obejmujących w sumie wykonanie 13 tam izolacyjnych murowanych i 8 korków izolacyjnych… Szczegóły
760 2017-12-01 09:24:25 SRK/NZ/KWK K– 2265 –06/17/18 „Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”, Część I – 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy MMI-2, 2. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy M-1ca, 3. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) stołu SBM-2, Część II - 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy MTS-1, 2. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy R-7. „Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”, Część I – 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej… Szczegóły