Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
761 2017-11-28 07:37:05 SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia" „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Wysokość wadium 2 500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Szczegóły
762 2017-11-27 14:50:45 SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
763 2017-11-27 14:19:37 KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim... Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w 2018 roku Ogłoszenie nr 622753-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Oferta powinna… Szczegóły
764 2017-11-27 14:14:39 KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł Szczegóły
765 2017-11-27 13:15:06 KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”, w tym: Pompownia Pompownia środków zamarzających Zbiornik stalowy Załadownia 1 Załadownia oraz pomost stalowy do placu miału płukanego Stacja przesypowa… Szczegóły
766 2017-11-27 12:55:08 CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II..... Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II w ramach zadania: Dostawa zestawów pompowych wraz z armaturą i wyposażeniem elektrycznym do pompowni pp10bis dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń… Szczegóły
767 2017-11-24 12:30:49 CZOK/WR/04/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. Szczegóły
768 2017-11-24 07:44:19 BZ/05/17/18 Usługi pocztowe....        Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych za wyjątkiem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla SRK S.A. w Bytomiu. Ogłoszenie UZP 621423-N-2017 z dnia 24.11.2017r.… Szczegóły
769 2017-11-23 14:04:54 SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych ... „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych w zakresie badań górniczych wyciągów szybowych i ich elementów dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w roku 2018”. Wysokość wadium 6.000,00 zł Szczegóły
770 2017-11-22 14:27:39 SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK "Centrum" w Bytomiu „Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu”: 1. BUDYNEK WSPÓLNY: Lampownia, Łaźnia, 2. HALA SPRĘŻAREK, WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA (W2) 3.… Szczegóły