UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
781 2019-01-03 08:08:26 BZ/10/18/19 - Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Znak sprawy: BZ/10/18/19 "Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00zł (słownie: trzydzieści pięć  tysięcy… Szczegóły
782 2019-01-02 13:15:09 SRK/NZ/KWK WII-2265-37/18/19 Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wysokość wadium: 2 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
783 2018-12-31 08:03:15 KWK S/14/18/19 Obsługa Placów Składowych ...  Obsługa Placów Składowych na rzecz SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk"                 z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. Ogłoszenie UZP - 664791-N-2018 z dnia 31.12.2018r. Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)… Szczegóły
784 2018-12-28 13:15:32 PRZZ/1010-1 - Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju,… Szczegóły
785 2018-12-28 09:18:09 SRK/NZ/KWK m-25265-52B/18/19- Dostawa tkaniny wentylacyjnej - juty technicznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.     Dostawa tkaniny wentylacyjnej - juty technicznej dla SRK S.A.    Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Wadium - 400,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
786 2018-12-27 10:19:19 KWK M/17A/18/19 2. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 664277-N-2018… Szczegóły
787 2018-12-27 09:00:13 PRZZ/1010 - Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju,… Szczegóły
788 2018-12-21 12:17:43 KWK K/34/18/19: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” znak sprawy: KWK K/34/18/19 Nazwa postępowania: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego… Szczegóły
789 2018-12-21 11:39:29 Wynajem i serwis kabin toaletowych do obsługi przepompowni zlokalizowanych na terenie Zabrza oraz Gminy Gierałtowice. Link do elektronicznego formularza w celu złożenia oferty Szczegóły
790 2018-12-21 11:35:23 PRZZ/0943-1-1-241800040-Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej https://efo.coig.biz/inquiries/show/1dad7dc2-6498-4b1d-8c85-17749ff8f0d0     Szczegóły