UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
71 2019-08-13 10:43:22 R-K-0014/19 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w 2020 r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
72 2019-08-12 13:25:10 ZP-KCL-0013/19: Zakup 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk dla Spółki Restrukturyzacji Koplań S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji znak sprawy: ZP - KCL - 0013/19 nazwa postępowania: Zakup 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk dla Spółki Restrukturyzacji Koplań S.A. w… Szczegóły
73 2019-08-12 13:18:45 RO-PI-0027/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „Piekary I” Dziękujemy za udział w postępowaniu. W załączeniu zawiadomienie z wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu pn.: „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „Piekary I” Termin składania ofert… Szczegóły
74 2019-08-12 13:14:56 R-KCL-0021/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44” „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44” Wysokość wadium: 4 500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych… Szczegóły
75 2019-08-12 12:39:30 R-C-0025/19 „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.” „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu… Szczegóły
76 2019-08-12 09:25:08 RO-RY-0019/19 Dostawa materiałów i urządzeń w celu dostosowania instalacji CO budynku lampiarni do obowiązujących przepisów dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń których zakup jest niezbędny ze względu na planowany remont i modernizację instalacji CO oraz wodno-kanalizacyjnej.                 … Szczegóły
77 2019-08-12 09:08:31 R-C-0035/19 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
78 2019-08-12 08:37:21 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-28/19 "Dostawa wykładziny PCV przemysłowej - podłogowej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" "Dostawa wykładziny PCV przemysłowej - podłogowej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
79 2019-08-12 08:25:16 SRK/KWKBD/771/2019 Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej dla SRK SA KWK "Boże Dary" Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego  Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, systemów łączności i alarmowania wchodzących w skład systemów dyspozytora ruchu i gazometrii… Szczegóły
80 2019-08-10 09:39:01 RO-BD-0033/19 Zakup bezpieczników (wkładek topikowych) - SRK S.A. KWK Boże Dary w Katowicach RO-BD-0033/19 Zakup bezpieczników (wkładek topikowych) - SRK S.A. KWK Boże Dary w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły