Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
71 2018-12-19 09:27:24 PRZZ/0986 - 241800048 Konserwacja urządzenia dźwigowego typu H600AA, zamontowanego w budynku przy ul. Bałuckiego 4 w Tychach o numerze fabrycznym P0357 Konserwacja urządzenia dźwigowego typu H600AA, zamontowanego w budynku przy ul. Bałuckiego 4 w Tychach o numerze fabrycznym P0357 Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
72 2018-12-19 08:54:31 KWK K/30/18/19 „3. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” „3. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
73 2018-12-19 08:37:16 PRZZ/0943-1-241800040-Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
74 2018-12-18 12:29:28 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie p.poż. na terenie KWK "Makoszowy" w 2019r. Link do formularza ofertowego Szczegóły
75 2018-12-18 10:59:50 SRK/NZ/BZ–2265–36/18/19 - ”Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. ”Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r.” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza… Szczegóły
76 2018-12-18 09:34:31 Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2019 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
77 2018-12-18 07:06:07 SRK/NZ/KWK BD–2265–41/18 Demontaż i montaż 1 kompletu dwulinowego zawieszenia naczynia wyciągowego typu Sadex wielkość 6 wraz z blachą trzonową w górniczym wyciągu szybowym w szybie „I” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” wraz z badaniem kwalifikacyjnym. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
78 2018-12-17 13:39:00 KWK M/18A/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
79 2018-12-17 10:59:48 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych dla SRK S.A. KWK "Brzeszcze Wschód" https://efo.coig.biz/inquiries/show/b6a410f2-e83c-4e63-bdf3-3a2be113528e     Szczegóły
80 2018-12-17 08:38:01 Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi samochodowej, dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II: - waga samochodowa- Precia, obciążenie maksymalne 60 000 kg, 1 sztuka. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły