UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
791 2018-11-15 10:49:35 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: - transmisji danych pomiędzy siecią SRK S.A. Oddziału KWK Wieczorek II” i siecią Internet za pośrednictwem sieci operatora, - zestawienia łącza transmisji danych w relacji SRK S.A. Biuro Zarządu w Bytomiu do SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” w Katowicach. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
792 2018-11-15 09:10:48 BZ/06/18 "Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową" znak sprawy: BZ/06/18 "Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową" Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem… Szczegóły
793 2018-11-15 08:51:47 Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/c3591724-4a1f-4165-b5dc-f57e24d260dc     Szczegóły
794 2018-11-14 14:20:51 SRK/NZ/AZM-2265-12/18 „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu” „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu”   Wadium: 5 400,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
795 2018-11-14 13:15:56 SRK/NZ/KWK M-2265-64/18/19Opinia dotycząca określenia parametrów stacji wentylatorów głównych zabudowanych przy szybie wentylacyjnym „Północny” w aspekcie modelu docelowego sieci wentylacyjnej wraz z określeniem wpływu na sąsiednie zakłady górnicze dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Opinia dotycząca określenia parametrów stacji wentylatorów głównych zabudowanych przy szybie wentylacyjnym „Północny” w aspekcie modelu docelowego sieci wentylacyjnej wraz z określeniem wpływu na sąsiednie zakłady górnicze dla SRK S.A. Oddział… Szczegóły
796 2018-11-14 11:20:39 SRK/NZ/KWK S–2265–36/18 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Część I: „Dostawa zestawu komputerowego ( komputer+ monitor + mysz + klawiatura + oprogramowanie + okablowanie) dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej” Część II: Dostawa oprogramowania biurowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej” Część III: Dostawa komputera przenośnego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
797 2018-11-14 11:08:30 SRK/NZ/KWK BD–2265–38/18/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach w roku 2019. SRK/NZ/KWK BD–2265–38/18/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach w roku 2019. Wadium do… Szczegóły
798 2018-11-14 10:40:51 SRK/NZ/AZM–2265–10/18 Wymiana poziomów i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Górnych Wałów 31A w Gliwicach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
799 2018-11-14 10:21:00 SRK/NZ/KWK M–2265–63/18/19 Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A. - Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy" w 2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
800 2018-11-14 08:24:22 KWK W II/08/18/19 Rozbiórka estakady weglowej „Rozbiórka estakady węglowej pomiędzy szybem Roździeński a Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla przy szybie Pułaski dla SRK S.A. Oddział  KWK „Wieczorek II”, w tym: Zadanie 1 – Wykonanie prac projektowych  Zadanie… Szczegóły