Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
801 2016-11-09 10:47:32 SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej „Dostawa łączności ratowniczej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum w 2016r.” Szczegóły
802 2016-11-03 13:22:41 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Szczegóły
803 2016-11-03 09:19:28 SRK/TZ/KWK M - 2265-63/16/17 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości.......................... Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamba) w SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Szczegóły
804 2016-11-03 08:36:07 SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób „Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
805 2016-11-03 08:08:31 SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r.   Szczegóły
806 2016-11-02 10:14:32 KWK/WR/01/16/17/N - „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biurowego położonego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej” „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biurowego położonego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej” Szczegóły
807 2016-10-31 08:38:04 KWK/14/16/17/N Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych „Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze” Szczegóły
808 2016-10-31 08:32:28 KWK M/52/16/17/N Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW „Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
809 2016-10-31 07:54:50 KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.”  „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.”   Szczegóły
810 2016-10-28 15:50:46 KWK C/25/16/17/N - „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Etap I - Dostawa kontenerowej stacji podawania pyłu oraz kontenera sterowniczego Etap II - Wykonanie… Szczegóły