UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
811 2018-12-21 12:17:43 KWK K/34/18/19: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” znak sprawy: KWK K/34/18/19 Nazwa postępowania: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego… Szczegóły
812 2018-12-21 11:39:29 Wynajem i serwis kabin toaletowych do obsługi przepompowni zlokalizowanych na terenie Zabrza oraz Gminy Gierałtowice. Link do elektronicznego formularza w celu złożenia oferty Szczegóły
813 2018-12-21 11:35:23 PRZZ/0943-1-1-241800040-Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej https://efo.coig.biz/inquiries/show/1dad7dc2-6498-4b1d-8c85-17749ff8f0d0     Szczegóły
814 2018-12-21 11:23:55 KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” znak sprawy: KWK K/33/18/19 Nazwa postępowania: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego… Szczegóły
815 2018-12-21 11:03:16 KWK C/16A/18/19 - „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 – Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym oraz przebudowa osadnika nr 2; Zadanie 3 – Przebudowa Przekopu wodnego.” Znak sprawy: KWK C/16A/18/19 „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego,… Szczegóły
816 2018-12-20 13:56:38 SRK/NZ/KWK M -2265-73/18/19 - Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwignicowych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Wykonywanie przeglądów miesięcznych  i serwis urządzeń dźwignicowych  w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
817 2018-12-20 12:37:39 SRK/NZ/KWK S-2265-37/18/19-Określanie składu prób gazowych pobieranych przez zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Określanie składu prób gazowych pobieranych przez zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Wadium - 2 300,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
818 2018-12-20 11:48:17 SRK/NZ/KWK P–2265–20/18/19 ”Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "POKÓJ I" w 2019r.” ”Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "POKÓJ I" w 2019r.” Wadium: 4 000,00zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
819 2018-12-20 11:02:35 SRK/NZ/KWK K–2265–51/18/19 Wykonanie analiz wód dołowych i powierzchniowych na potrzeby SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
820 2018-12-19 12:54:25 SRK/NZ/KWK M - 2265-51/18/19-„Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r.” „Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego dla SRK  S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r.”  Wadium - 4 200,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły