Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
821 2018-03-21 13:52:26 KWK BD/01/18 „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
822 2018-03-21 13:27:34 AZM/03/18 - "Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II Część I  „Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonywanie doraźnych opinii kominiarskich (max 80)  w nieruchomościach stanowiących 100% własności  SRK… Szczegóły
823 2018-03-21 09:24:37 SRK/NZ/KWK P– 2265 –06/18 Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”: Część I – Dostawa środków chemicznych do Stacji Uzdatniania… Szczegóły
824 2018-03-20 14:40:20 SRK/NZ/BZ-2265–08/18 Wykonanie 60 odwiertów wraz z pomiarem stopnia zagęszczenia i grubości oraz wykonanie badań laboratoryjnych gruntu nasypowego na poziomie środkowej warstwy zagęszczonej i warstwy wierzchniej dla zadania „Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty" w Jaworznie. SRK/NZ/BZ-2265–08/18 Wykonanie 60 odwiertów wraz z pomiarem stopnia zagęszczenia i grubości oraz wykonanie badań laboratoryjnych gruntu nasypowego na poziomie środkowej warstwy zagęszczonej i warstwy wierzchniej dla zadania „Rekultywacja osadników mułowych… Szczegóły
825 2018-03-20 10:18:23 KWK A/01/18 Likwidacja 18 obiektów budowlanych Likwidacja 18 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami: Część I: Zadanie 1:         Likwidacja budynku łaźni kobiecej przy szybie „Jan” Zadanie… Szczegóły
826 2018-03-19 11:13:48 SRK/NZ/KWK J-M– 2265 –05/18 Zakup (dostawa) lutni stalowych oraz kształtek i uszczelek wraz z transportem i rozładunkiem „Zakup (dostawa) lutni stalowych oraz kształtek i uszczelek Æ 800mm wraz z transportem i rozładunkiem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”  w Jastrzębiu-Zdroju” Wysokość wadium : 3 600,00 zł. Szczegóły
827 2018-03-16 11:16:54 SRK/NZ/KWK J-M-2265-04/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK "Jas-Mos" na 2018r Wadium 5 600,00 PLN „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK „Jas-Mos” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  na 2018 r.” Szczegóły
828 2018-03-15 14:02:00 SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu "Czułów” „Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu "Czułów” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Wysokość wadium: 6 000,00 zł; Szczegóły
829 2018-03-15 13:06:35 SRK/NZ/KWK K–2265–06/18 Remont wraz z okresowym przeglądem trzech sprężarek powietrza typu A4HV-100/140 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” SRK/NZ/KWK K–2265–06/18 Remont wraz z okresowym przeglądem trzech sprężarek powietrza typu A4HV-100/140 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wadium do przetargu: 4 000,00 zł Szczegóły
830 2018-03-14 13:35:38 KWK C/07/18-Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I - Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Część II - Remont jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 wraz z trzonem głównym i łącznikiem krzyżowym dla górniczych wyciągów szybowych - 2 komplety zawieszenia. Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I -     Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych… Szczegóły