UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
821 2018-07-31 13:13:21 SRK/NZ/KWK K-J-2265-7/18 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”. wadium: 2 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
822 2018-07-31 12:23:24 CZOK/25A/18 Naprawa obmurza... Naprawa obmurza z wymianą zbrojenia szybowego szybu „Mikołaj” – Pompownia    Pstrowski Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Ogłoszenie nr 597027-N-2018 z dnia… Szczegóły
823 2018-07-31 09:52:45 SRK/NZ/KWK W II–2265–04/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w roku 2018”. SRK/NZ/KWK W II–2265–04/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w roku 2018”. Wadium do przetargu: 6 000,00… Szczegóły
824 2018-07-31 09:49:20 SRK/NZ/KWK P- 2265–10A/18 - Wykonanie wymiany 3 odcinków rurociągu...dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I ” Wykonanie wymiany 3 odcinków rurociągu : Ø 300 w pochylni łączące główną hale pomp na poz. 790m z szybem „Wanda”Ø 350 zachodniego w szybie „Wanda I” poniżej poz. 320m,Ø 350… Szczegóły
825 2018-07-30 12:33:17 SRK/NZ/KWK C-2265-41/18/19„Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w 2019 i 2020 roku” „Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A.   w… Szczegóły
826 2018-07-30 12:21:52 KWK WII/01/18 - „Ocena wpływu likwidacji wyrobisk dołowych oraz szybów na warunki hydrogeologiczne w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” Znak sprawy: KWK WII/01/18 „Ocena wpływu likwidacji wyrobisk dołowych oraz szybów na warunki hydrogeologiczne w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
827 2018-07-30 11:49:48 SRK/NZ/AZM–2265–03/18 Część I – „Remont dachu budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Młodopolska 11-13-15 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Część II – „Remont przyłącza kanalizacji zewnętrznej dla budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 31 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." SRK/NZ/AZM–2265–03/18 Część I – „Remont dachu budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Młodopolska 11-13-15 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Część II – „Remont przyłącza kanalizacji zewnętrznej dla budynku… Szczegóły
828 2018-07-30 10:18:17 CZOK/31/18/19 - „Dostawa i zabudowa systemu sterowania, wizualizacji i diagnostyki Pompowni „Pstrowski” Etap I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Znak sprawy CZOK/31/18/19 „Dostawa i zabudowa systemu sterowania, wizualizacji i diagnostyki Pompowni „Pstrowski”   Etap I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
829 2018-07-30 09:31:38 CZOK/30/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Znak sprawy: CZOK/30/18/19 „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w Oddziale Centralny Zakład… Szczegóły
830 2018-07-27 12:57:44 KWK M/09/18 - Wyczyszczenie II-go systemu chodników wodnych pompowni pomocniczego odwadniania na poziomie 660 m dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Znak sprawy: KWK M/09/18 "Wyczyszczenie II-go systemu chodników wodnych pompowni pomocniczego odwadniania na poziomie 660 m dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości… Szczegóły