UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
841 2018-12-14 12:24:29 „Zakup 6 sztuk łożysk do silników napędowych pomp dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
842 2018-12-14 11:11:29 KWK M/12A/18/19 - „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” znak sprawy: KWK M/12A/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta winna… Szczegóły
843 2018-12-14 09:37:19 SRK/NZ/KWK W II–2265–41/18/19 „Dzierżawa 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału KWK „Wieczorek II” w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
844 2018-12-14 09:35:56 PRZZ/0943-241800040/Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
845 2018-12-14 08:45:14 SRK/NZ?KWK K-2265-48-18/19-„Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” „Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Wadium - 2 700,00 PLN   UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
846 2018-12-14 08:43:01 KWK/10A/18/19 Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”. Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”. Ogłoszenie UZP - 661828-N-2018 z dnia 14.12.2018r. Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 400,00… Szczegóły
847 2018-12-14 08:00:54 Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/349ad34d-fb7c-45de-8d89-5f62b2d9c636 Szczegóły
848 2018-12-14 08:00:37 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/d0e17895-791c-4562-8a5c-2811fccdd948 Szczegóły
849 2018-12-14 08:00:26 Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos"   https://efo.coig.biz/inquiries/show/3e96a20d-b8be-4046-9c2c-5e1adabeb733 Szczegóły
850 2018-12-13 13:01:03 KWK K/29/18/19 - „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły