Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
851 2018-02-27 12:57:19 SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium 4 700,00 zł Szczegóły
852 2018-02-27 12:34:54 SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu na 2018r. Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu na 2018r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do WO… Szczegóły
853 2018-02-27 11:34:21 SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Zamawiający planuje remont 8 szt. wózków hamulcowych typu WHR/1  zgodnie z Załącznikiem nr 2 do… Szczegóły
854 2018-02-27 07:04:49 SRK/TZ/KWK P-2265-03/18 - "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej" "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej" dla Oddziału KWK "Pokój I" od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WADIUM - 3000,00 zł Szczegóły
855 2018-02-26 14:55:36 CZOK/02/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””,   Etap II: „Projekt ujęcia… Szczegóły
856 2018-02-26 14:37:13 SRK NZ KWK P 2265 03 18 Świadczenie usług prania...... „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Oddziału KWK „Pokój I” od daty zawarcia umowy do 31.12.2020r. Wadium 3 000,00 PLN Szczegóły
857 2018-02-23 08:21:15 SRK/NZ/KWK M-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomościach Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach przy ul. Dworskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu WADIUM 1 300,00   „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomościach Ochotniczej Straży Pożarnej  w Paniówkach przy ul. Dworskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK… Szczegóły
858 2018-02-22 13:39:56 SRK/NZ/KWK C– 2265 – 03/18 Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Wysokość wadium: 3 000,00 zł. Szczegóły
859 2018-02-22 10:34:05 KWK MY/02/18 - Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Część I:       Zadanie 1: Likwidacja budynku magazynu głównego                     Zadanie 2: Likwidacja budynku magazynu odzieżowego                     Zadanie 3: Likwidacja budynku rozdzielni i transformatora                     Zadanie 4: Likwidacja portierni przy bramie… Szczegóły
860 2018-02-21 14:09:12 KWK K/02/18 - „Wymiana zawieszeń nośnych i lin dla Oddziału KWK Krupiński w 2018r. w tym: Część I: Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6, ośmiu kompletów zawieszeń lin wyrównawczych rodzaj RV-2-45/48 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział północny. Część II: Wymiana jednego kompletu zawieszeń nośnych czterolinowych wielkość 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedziału zachodniego. Część III: Wymianę dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu III. „Wymiana zawieszeń nośnych i lin dla Oddziału KWK Krupiński w 2018r. w tym: Część I: Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6, ośmiu kompletów zawieszeń lin wyrównawczych rodzaj RV-2-45/48… Szczegóły