UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
851 2018-12-14 08:00:54 Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/349ad34d-fb7c-45de-8d89-5f62b2d9c636 Szczegóły
852 2018-12-14 08:00:37 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/d0e17895-791c-4562-8a5c-2811fccdd948 Szczegóły
853 2018-12-14 08:00:26 Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos"   https://efo.coig.biz/inquiries/show/3e96a20d-b8be-4046-9c2c-5e1adabeb733 Szczegóły
854 2018-12-13 13:01:03 KWK K/29/18/19 - „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
855 2018-12-13 12:51:39 SRK/NZ/KWK M-2265-72/18/19 „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 - 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 - 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 - 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 - 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Wadium: 4 900,00… Szczegóły
856 2018-12-13 10:54:43 „Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
857 2018-12-13 10:29:40 Dostawa spalinowej zamiatarki wielofunkcyjnej z funkcją odśnieżania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/c75052f9-3025-4f8f-9a27-0cb386dc6dbc Osoba prowadząca postępowanie: Tomasz Drosik tel: (32) 244 84 02 Szczegóły
858 2018-12-13 10:05:38 Dostawa komputera przenośnego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/cd92c06f-9c10-4458-915d-4d8053bce462 Osoba do kontaktu: Łukasz Szuwart, tel. (32) 244 8404 Szczegóły
859 2018-12-13 09:39:15 PRZZ/0930 - 241800039 / Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  w Dąbrowie Górniczej    Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
860 2018-12-13 08:00:11 PRZZ/0896-1 - Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju PRZZ/0896-1 - Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… Szczegóły