Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
861 2017-03-08 13:10:31 KWK K/WR/01/17/18 - Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. „Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”.   Szczegóły
862 2017-03-07 13:41:49 SRK/TZ/KWK M-2265-03/17 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy" w 2017r.” Szczegóły
863 2017-03-07 12:26:19 SRK/TZ/KWK B-2265-01/17 - „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” ... „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
864 2017-03-06 08:25:58 CZOK/01/17 - Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa ... Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
865 2017-03-03 14:34:14 BZ/ZC/01/17 - „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Szczegóły
866 2017-03-03 07:07:07 SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Zad.1… Szczegóły
867 2017-03-02 14:49:44 KWK C/05/17 - „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”.... „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”. Cześć I – Dostawa lin nośnych 4 x  36 dla górniczego wyciągu szybowego szybu Budryk – przedział wschodni.… Szczegóły
868 2017-03-02 14:49:06 AZM/10/16/17/N Roboty dekarskie blacharskie II części AZM/10/16/17/N Część I: „Roboty dekarskie blacharskie, remont elewacji na budynku frontowym, oficynie i przybudówce do oficyny w Sosnowcu przy ul. Staszica 8 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i/lub… Szczegóły
869 2017-03-01 08:53:16 KWK B/01/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm „Wymiana liny nośnej Ø 48 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód” Szczegóły
870 2017-02-28 12:34:03 SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 - Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych „Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych:       - pomiary (odczyty) stężeń energii potencjalnej alfa w powietrzu kopalnianym,       - pomiary dawek lub mocy promieniowania GAMMA w powietrzu kopalnianym,       -… Szczegóły