UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
861 2018-12-12 09:49:05 SRK/NZ/KWK J-M-2265-24A-18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” wadium: 120 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
862 2018-12-12 09:38:45 SRK/NZ/KWK K -2265-32A/18/19 - Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019- Remont pomp typu MSV-80-224LW290 produkcji METALCHEM.   Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych   dla  SRK oddział   KWK „Krupiński” w roku 2019- Remont pomp typu MSV-80-224LW290   produkcji METALCHEM. UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
863 2018-12-12 08:06:07 SRK/NZ/KWK C–2265–46A/18/19 Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum na lata 2019-2020 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
864 2018-12-12 08:01:47 Zakup anemometrów skrzydełkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
865 2018-12-12 06:55:29 Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2019 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
866 2018-12-11 13:34:56 Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy R-7 dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku. Szczegóły
867 2018-12-11 11:18:37 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziału SRK S.A. KWK „Śląsk” Elektroniczny Formularz Ofertowy: https://efo.coig.biz/inquiries/show/9f51220f-9947-450b-b335-0333c281c42d Osoba prowadząca: Andrzej Wójs        tel. : (32) 2448566 Szczegóły
868 2018-12-11 10:47:08 Dzierżawa 2szt. urządzeń wielofunkcyjnych od 02.01.2019 do 31.12.2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/dafd5e74-1f25-4748-b48d-3972bc4dd117 Osoba do kontaktu: Łukasz Szuwart, tel. (32) 244 8404 Szczegóły
869 2018-12-10 13:55:58 KWK K/WR/01/18/19 - „Sprzedaż energii elektrycznej w wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” przez Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. „Sprzedaż energii elektrycznej w wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu… Szczegóły
870 2018-12-10 13:46:31 KWK K/WR/02/18/19 - Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do układów pomiarowo- rozliczeniowych i bilansowania energii elektrycznej i cieplnej systemu autorskiego AMARO firmy APP- Gliwice dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do układów pomiarowo- rozliczeniowych i bilansowania energii elektrycznej i cieplnej systemu autorskiego AMARO firmy APP- Gliwice… Szczegóły