Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
871 2016-04-22 09:28:26 KWK MY/02/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Część I - Budynek wagowni Część II - Wiata Część III - Budynek warsztatu… Szczegóły
872 2016-04-22 07:34:32 SRK/TZ/KWK M-2265-28/16 Wykonywanie badań paliw stałych (węgla kamiennego) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy Wykonanie analiz 16 prób handlowych i 8 prób bruzdowych w zakresie opisanym poniżej. 1. Oznaczenia podstawowe: - oznaczenie wilgoci (całkowitej dla 16 prób handlowych; analitycznej dla 16 prób handlowych i… Szczegóły
873 2016-04-21 14:48:03 SRK/TZ/CZOK – 2265 - 35/16 - Dostawa sprzętu przeciwpożarowego "Dostawa sprzętu przeciwpożarowego" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
874 2016-04-21 14:24:05 SRK/TZ/CZOK–2265-38/16 Część I: Dostawa masywów gumowych, Część II: Dostawa uszczelniaczy bitumicznych i silikonowych, Część III: Dostawa pierścieni uszczelniających, Część IV: Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych Część I: Dostawa masywów gumowych, Część II: Dostawa uszczelniaczy bitumicznych i silikonowych, Część III: Dostawa pierścieni uszczelniających, Część IV: Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
875 2016-04-21 14:15:44 SRK/TZ/CZOK – 2265 - 37/16- „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń   „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń   Szczegóły
876 2016-04-21 14:03:21 SRK/TZ/KWK M-2265-19/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Dostawa tkanin wentylacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu, KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Część I – dostawa tkaniny wentylacyjnej czarnej, Część II – dostawa tkaniny technicznej polipropylenowej… Szczegóły
877 2016-04-20 13:43:58 CZOK/06/16 - Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: Dostawa blachy, Część II: Dostawa kształtowników i wałków, Część III:… Szczegóły
878 2016-04-20 12:50:57 KWK/09/16 - Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego - wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży Część I:  Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego: Zadanie… Szczegóły
879 2016-04-20 11:56:06 CZOK/36/16 Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK  Szczegóły
880 2016-04-20 11:31:45 CZOK/07/16 - Roboty elektryczne w Oddziale CZOK Roboty elektryczne w Oddziale CZOK: Część I:      Zmiana zasilania 6 kV w rejonie szybu „Siemianowice III” - etap II i etap III (realizacja etapu III) Część II:    Remont stacji transformatorowej… Szczegóły