Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
881 2016-04-20 11:31:45 CZOK/07/16 - Roboty elektryczne w Oddziale CZOK Roboty elektryczne w Oddziale CZOK: Część I:      Zmiana zasilania 6 kV w rejonie szybu „Siemianowice III” - etap II i etap III (realizacja etapu III) Część II:    Remont stacji transformatorowej… Szczegóły
882 2016-04-20 11:17:24 CZOK/22/16 Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” – Pompownia „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
883 2016-04-18 14:34:56 SRK/TZ/KWK R-2265-06-16 - Wykonanie pomiarów... „Wykonaniu pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym oraz wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu… Szczegóły
884 2016-04-18 14:11:14 SRK/TZ/CZOK-2265-15/16/17 - Analizy fizykochemiczne... „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Szczegóły
885 2016-04-18 12:52:42 KWK C/02A/16 - Transport... Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla KWK „Centrum” w 2016 r. Szczegóły
886 2016-04-18 11:47:17 CZOK/28/16/17 - Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych... Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
887 2016-04-18 10:31:19 CZOK/32/16 Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK   Część I - Dostawa i zabudowa rurociągu tłocznego DN500 w szybie "Bańgów" i na powierzchni Etap III Część II -Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie… Szczegóły
888 2016-04-18 09:59:57 CZOK/15/16 Dostawa materiałów elektrycznych Część I: Dostawa wyłączników stycznikowych, Część II: Dostawa rozdzielń nN 0,5kV, Część III Dostawa 1 sztuki zasilacza dla narzędzi elektrycznych oraz 1 sztuki zespołu transformatorowego, Część IV Dostawa 40 opraw… Szczegóły
889 2016-04-16 09:55:42 CZOK/17/16 - Część I: „Dostawa pompy" Część II: „Dostawa pomp zatapialnych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Część I: „Dostawa pompy" Część II: „Dostawa pomp zatapialnych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
890 2016-04-16 09:35:48 KWK C/07/16 - „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” Część I: Dostawa 1 szt. agregatu pompowego z napędem elektrycznym przeznaczonego do… Szczegóły