UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
81 2019-05-29 07:00:04 RO-BD-0024/19 - Dostawa muf kablowych SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Dostawa muf kablowych do łączenia przewodów oponowych i kabli energetycznych. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
82 2019-05-28 12:27:35 ZP-BZ-0004/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. Szczegóły
83 2019-05-28 08:18:39 RO-M-0013/19 Zakup druków na 2019 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
84 2019-05-28 08:03:15 RO-PI-0016/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Zapraszamy  do składania ofert w postępowaniu na dostawę materiałów budowlanych: zaprawa cementowa M15 oraz bloczek betonowy B-20 Termin składania ofert upływa 31.05.2019 o godz. 11:00 Poniżej link do elektronicznego formularza… Szczegóły
85 2019-05-27 11:57:21 ZP-K-0006/19: „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019r.” „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019r.” Link do elektronicznego formularza ofertowego Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
86 2019-05-24 11:52:14 R-S-0011/19 Zakup przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Zakup przyrządów pomiarowych, Część II Zakup przyrządów pomiarowo - kontrolnych, Część III Zakup wskaźników napięcia, Część IV Zakup przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych, Część V Zakup przyrządu do pomiarów teletechnicznych. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
87 2019-05-23 12:45:42 ZP-CZOK-0004/19-1: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – etap I i II”. znak sprawy: ZP-CZOK-0004/19 - 1 nazwa postępowania: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
88 2019-05-23 12:38:42 R-CZOK-0024/19-Remont łopatek laminatowych wentylatora WOK 3,0/I – Pompownia „Dębieńsko” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Remont łopatek laminatowych wentylatora WOK 3,0/I –  Pompownia „Dębieńsko” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Wadium - 3 400,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
89 2019-05-22 14:17:27 ZP-JM-0007/19 - Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej wraz z instalacją do dozowania płynnego siarczanu sodu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej wraz z  instalacją do dozowania płynnego siarczanu sodu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Link do elektronicznego… Szczegóły
90 2019-05-22 08:31:31 RO-CZOK-0023/19 Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim. Zakres rzeczowy: Dostawa liczników energii elektrycznej wg poniższego opisu. 3x230/400V 5(60)A licznik energii elektrycznej czynnej trójfazowy, pracujący w układzie bezpośrednim, wg taryfy C11, z ważnymi cechami legalizacyjnymi od roku 2019, montowany… Szczegóły