Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
81 2018-12-20 11:02:35 SRK/NZ/KWK K–2265–51/18/19 Wykonanie analiz wód dołowych i powierzchniowych na potrzeby SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
82 2018-12-19 12:54:25 SRK/NZ/KWK M - 2265-51/18/19-„Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r.” „Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego dla SRK  S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r.”  Wadium - 4 200,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
83 2018-12-19 11:34:20 KWK M/21/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
84 2018-12-19 09:55:48 KWK K/31/18/19 „4. Rozbiórka 14 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” „4. Rozbiórka 14 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
85 2018-12-19 09:27:24 PRZZ/0986 - 241800048 Konserwacja urządzenia dźwigowego typu H600AA, zamontowanego w budynku przy ul. Bałuckiego 4 w Tychach o numerze fabrycznym P0357 Konserwacja urządzenia dźwigowego typu H600AA, zamontowanego w budynku przy ul. Bałuckiego 4 w Tychach o numerze fabrycznym P0357 Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
86 2018-12-19 08:54:31 KWK K/30/18/19 „3. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” „3. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
87 2018-12-19 08:37:16 PRZZ/0943-1-241800040-Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
88 2018-12-18 12:29:28 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie p.poż. na terenie KWK "Makoszowy" w 2019r. Link do formularza ofertowego Szczegóły
89 2018-12-18 10:59:50 SRK/NZ/BZ–2265–36/18/19 - ”Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. ”Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r.” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza… Szczegóły
90 2018-12-18 09:34:31 Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2019 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły