Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
891 2018-05-10 10:07:35 CZOK/08/18 Część I – Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania Część II – Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu w SRK S.A. Oddział CZOK Część I – Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania  Część II – Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu w SRK S.A. Oddział CZOK numer ogłoszenia 555845-N-2018 z dnia 10.05.2018r. Oferta… Szczegóły
892 2018-05-09 17:19:32 AZM/06/18- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Mochnackiego 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”. Część II „Remont chodników przy ul. Tylna 19 -21 w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”. Część III „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Gołębi 5-5a będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”.   Część I          „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Mochnackiego 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji… Szczegóły
893 2018-05-09 16:27:21 KWK BD/08/18- „Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. „Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).… Szczegóły
894 2018-05-09 10:22:18 SRK/NZ/KWK C-2265-26/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu… Szczegóły
895 2018-05-09 10:01:51 SRK/NZ/CZOK-2265-19/18 „Dostawa zestawów naprawczych kabli dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Dostawa zestawów naprawczych kabli dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wymagane wadium: 2 600,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
896 2018-05-08 14:03:21 SRK/NZ/KWK BD– 2265 –04A/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Wysokość wadium: 5 000,00 zł. Szczegóły
897 2018-05-08 12:46:15 SRK/NZ/CZOK-2265-16/18 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych" dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Wymagane wadium: 850,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/.… Szczegóły
898 2018-05-08 12:44:01 CZOK/15/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II dla SRK S.A. „Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi w ramach zadania „Dostawa zestawów pompowych wraz z armaturą i wyposażeniem elektrycznym do pompowni pp10bis” Ogłoszenie… Szczegóły
899 2018-05-07 12:05:24 SRK/NZ/KWK S-2265-03/18Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni Zakładu w SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”. Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni Zakładu w SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”. Wadium: 4.000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
900 2018-05-07 11:41:14 SRK/NZ/KWK C-2265-15/18Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Część I: Dostawa piasku do betonu Część II: Dostawa piasku podsadzkowego I klasy Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Część I:   Dostawa piasku do betonu  Część II: Dostawa piasku… Szczegóły