UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
891 2018-12-03 08:05:32 SRK/NZ/KWK–2265-17A/18/19 Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego „Siersza” w latach 2019-2021. SRK/NZ/KWK–2265-17A/18/19 Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego „Siersza” w latach 2019-2021. Wadium do przetargu: 4 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
892 2018-11-30 13:07:03 Kurs obsługi oprogramowania "AutoCad – stopień I (kurs podstawowy) i II (kurs zaawansowany) - jednoetapowo" dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu Kurs obsługi oprogramowania "AutoCad – stopień I (kurs podstawowy) i II (kurs zaawansowany) - jednoetapowo" dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu. link do Elektronicznego formularza Szczegóły
893 2018-11-30 09:45:29 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. LINK DO ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA W CELU ZŁOŻENIA OFERTY Szczegóły
894 2018-11-30 09:39:35 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. LINK DO ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA W CELU ZŁOŻENIA OFERTY Szczegóły
895 2018-11-29 12:12:41 Dostawa i montaż urządzenia zabezpieczającego ups oraz wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniu serwerowni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do EFO https://efo.coig.biz/inquiries/show/4f2bbd72-a4da-45d7-b66e-0bec4bfba709 Szczegóły
896 2018-11-29 12:01:46 Wykonanie modernizacji i serwisu systemu monitoringu CCTV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do EFO https://efo.coig.biz/inquiries/show/3003dea0-3820-4763-a9a5-618fbdc7fd00 Szczegóły
897 2018-11-29 11:23:05 SRK/NZ?KWK K-2265-40/18/19-„Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” 2019r.” „Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania  i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi   i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w… Szczegóły
898 2018-11-29 10:44:00 SRK/NZ/KWK K-2265-47/18/19-Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Suszcu KWK „Krupiński” na 2019 rok Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Suszcu KWK „Krupiński” na 2019 rok Wadium - 4 800,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
899 2018-11-29 10:42:17 SRK/NZ/KWK P-2265-19/18 "Dostawa pompy do agregatu pompowego CR 45-3 do Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "POKÓJ I" w Rudzie Śląskiej” "Dostawa pompy do agregatu pompowego CR 45-3 do Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "POKÓJ I" w Rudzie Śląskiej” Wadium: 1 500,00 zł UWAGA Ofertę… Szczegóły
900 2018-11-29 10:31:07 SRK/NZ/KWK M–2265–71/18/19 Weryfikacja zarejestrowanych wstrząsów górotworu z obszaru KWK „Makoszowy” w 2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły