UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
901 2018-11-27 12:14:49 KWK K/25/18/19 „Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. „Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
902 2018-11-27 08:19:00 SRK/NZ/KWK S–2265–35/18/19 - Określenie zawartości części niepalnych stałych i masy próbek pobranych przez zamawiającego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Określenie zawartości części niepalnych stałych i masy próbek pobranych przez zamawiającego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
903 2018-11-26 14:03:53 SRK/NZ/KWK M-2265-67/18/19 „Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” „Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Wadium: 1 100,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
904 2018-11-26 13:33:08 SRK/NZ/BZ-2265-34/18/19 ”Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych będących w kolportażu Dostawcy na warunkach określonych w cennikach dostawcy” dla SRK S.A. w Bytomiu ”Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych będących w kolportażu Dostawcy na warunkach określonych w cennikach dostawcy” dla SRK S.A. w Bytomiu UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
905 2018-11-26 13:12:08 Dostawa konwertera napięcia stałego dla KWK Makoszowy w roku 2018 Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
906 2018-11-26 12:13:05 Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń spalinowych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Śląsk” w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych). Link do Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/b36a3d52-c0d2-4359-b981-395e52063ae6 Szczegóły
907 2018-11-26 11:34:00 Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/e2356e95-c429-49fd-b621-62f956b230c2     Szczegóły
908 2018-11-26 08:42:36 SRK/NZ/BZ-2265–35/18 Dostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, wirtualizacji oraz aktualizacja obecnie wykorzystywanych licencji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
909 2018-11-23 13:07:03 SRK/NZ/KWK C -2265-50/18-Roboty szybowe w 2019r.: Część I - Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” przedział wschodni. Część II - Kompleksowa wymiana 2 kompletów czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 0 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Staszic” przedział drzewny. Część III - Kompleksowa wymiana 2 kompletów zawieszenia liny wyrównawczej typu SADEX wlk.. 3/100kN 138x29 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty szybowe w 2019r.: Część I - Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3  w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” przedział wschodni. Część II - Kompleksowa wymiana… Szczegóły
910 2018-11-23 12:56:10 KWK B/15/18/19 Wykonanie 5 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej... Wykonanie 5 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej w celu realizacji procesu likwidacji wyrobisk korytarzowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Ogłoszenie UZP nr: 652532-N-2018 z dnia 23.11.2018r.… Szczegóły