UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
911 2018-11-28 09:30:08 SRK/NZ/AZM–2265–13/18/19 Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Zabrza. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
912 2018-11-28 09:25:48 SRK/NZ/KWK K -2265-44/18/19 - Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. Część I i Część II Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. obejmujących: Część I:  Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń systemu łączności telefonicznej, dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej typu SAT w wykonaniu… Szczegóły
913 2018-11-28 07:38:14 SRK/NZ/KWK P-2265-18/18 "Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi - dla kopalń w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego" dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" "Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi - dla kopalń  w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego" dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" Wadium:… Szczegóły
914 2018-11-28 06:14:20 Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Link do elektronicznego formularza Szczegóły
915 2018-11-27 14:13:00 KWK BD/21/18/19 „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych wraz z przebudową czterostronnego skrzyżowania chodnika dojściowego z przekopem wydobywczym i przecinką kolektora”. KWK BD/21/18/19 „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych wraz z przebudową czterostronnego skrzyżowania chodnika dojściowego z przekopem wydobywczym i… Szczegóły
916 2018-11-27 13:21:37 PRZZ/0818 - 241800031 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6 „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
917 2018-11-27 13:13:51 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za niemożność rolniczego użytkowania gruntów rolnych z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Link do elektronicznego formularza Szczegóły
918 2018-11-27 13:06:12 KWK M/20/18/19: „Wykonanie badania stanu technicznego szybu I oraz szybów wentylacyjnych Południowy i Północny dla SRK S.A., Oddział KWK „Makoszowy”. Część I, II i III znak sprawy: KWK M/20/18/19 Wykonanie badania stanu technicznego szybu I oraz szybów wentylacyjnych Południowy i Północny dla SRK S.A., Oddział KWK „Makoszowy”: Część I:          Wykonanie monitoringu geofizyczno – geotechnicznego, pomiarów… Szczegóły
919 2018-11-27 13:06:05 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za niemożność rolniczego użytkowania gruntów rolnych z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Link do elektronicznego formularza Szczegóły
920 2018-11-27 12:43:36 KWK WII/11/18/19 Stała obsługa techniczna, roboty konserwacyjno- eksploatacyjne dotyczące instalacji co, cw, węzłów cieplnych, wymiennikowni dla co, cwu, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Stała obsługa techniczna, roboty konserwacyjno- eksploatacyjne dotyczące instalacji co, cw, węzłów cieplnych, wymiennikowni dla co, cwu, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły