UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
911 2018-11-28 14:28:57 KWK C /25/18/19 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dla: Część I – silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów, Część II – sprężarek w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Część II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych… Szczegóły
912 2018-11-28 14:16:10 SRK/NZ/CZOK-2265-56/18 Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi SRK/NZ/CZOK-2265-56/18 Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi Wadium do przetargu: 1 900,00 zł UWAGA… Szczegóły
913 2018-11-28 13:54:37 Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali. Link do formularza ofertowego Szczegóły
914 2018-11-28 11:04:20 Dostawa akumulatorów dla KWK Makoszowy w roku 2018 Link do elektronicznego formularza Szczegóły
915 2018-11-28 09:56:57 SRK/NZ/AZM - 2265–11/18/19 - „Świadczenie usług kominiarskich..." „Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonywanie doraźnych opinii kominiarskich (max 100)  w nieruchomościach stanowiących 100% własności  SRK S.A. położonych… Szczegóły
916 2018-11-28 09:47:19 Dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do EFO https://efo.coig.biz/inquiries/show/1ee271ac-6c9f-4f5a-9143-535fec9769d1 Szczegóły
917 2018-11-28 09:35:17 SRK/NZ/KWK W II–2265–39/18/19 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
918 2018-11-28 09:30:08 SRK/NZ/AZM–2265–13/18/19 Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Zabrza. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
919 2018-11-28 09:25:48 SRK/NZ/KWK K -2265-44/18/19 - Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. Część I i Część II Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. obejmujących: Część I:  Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń systemu łączności telefonicznej, dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej typu SAT w wykonaniu… Szczegóły
920 2018-11-28 07:38:14 SRK/NZ/KWK P-2265-18/18 "Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi - dla kopalń w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego" dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" "Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi - dla kopalń  w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego" dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" Wadium:… Szczegóły