UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
931 2018-11-26 13:33:08 SRK/NZ/BZ-2265-34/18/19 ”Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych będących w kolportażu Dostawcy na warunkach określonych w cennikach dostawcy” dla SRK S.A. w Bytomiu ”Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych będących w kolportażu Dostawcy na warunkach określonych w cennikach dostawcy” dla SRK S.A. w Bytomiu UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
932 2018-11-26 13:12:08 Dostawa konwertera napięcia stałego dla KWK Makoszowy w roku 2018 Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
933 2018-11-26 12:13:05 Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń spalinowych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Śląsk” w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych). Link do Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/b36a3d52-c0d2-4359-b981-395e52063ae6 Szczegóły
934 2018-11-26 11:34:00 Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/e2356e95-c429-49fd-b621-62f956b230c2     Szczegóły
935 2018-11-26 08:42:36 SRK/NZ/BZ-2265–35/18 Dostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, wirtualizacji oraz aktualizacja obecnie wykorzystywanych licencji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
936 2018-11-23 13:07:03 SRK/NZ/KWK C -2265-50/18-Roboty szybowe w 2019r.: Część I - Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” przedział wschodni. Część II - Kompleksowa wymiana 2 kompletów czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 0 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Staszic” przedział drzewny. Część III - Kompleksowa wymiana 2 kompletów zawieszenia liny wyrównawczej typu SADEX wlk.. 3/100kN 138x29 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty szybowe w 2019r.: Część I - Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3  w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” przedział wschodni. Część II - Kompleksowa wymiana… Szczegóły
937 2018-11-23 12:56:10 KWK B/15/18/19 Wykonanie 5 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej... Wykonanie 5 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej w celu realizacji procesu likwidacji wyrobisk korytarzowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Ogłoszenie UZP nr: 652532-N-2018 z dnia 23.11.2018r.… Szczegóły
938 2018-11-23 11:51:54 SRK/NZ/KWK M-2265-66/18/19 „Badania i analiza zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - wykonanie pomiarów intensywności osiadania i zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku” „Badania i analiza zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - wykonanie pomiarów intensywności osiadania i zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku” Wadium: 1… Szczegóły
939 2018-11-23 11:43:19 Przegląd roczny wraz z wykonaniem dokumentacji systemu sygnalizacji pożarowej CSP-35-2 dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK ,,Śląsk" w Rudzie Ślaskiej. Link do formularza elektronicznego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/d22e15dd-a4bf-4723-a922-c5971d2996a0 Prowadzący Dariusz Mączka tel: 32 244 8575 Szczegóły
940 2018-11-23 11:38:42 SRK/NZ/KWK S–2265–39/18/19 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły