Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
951 2016-07-22 10:52:46 KWK/12/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.... „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zlokalizowanych w Nowej Rudzie, Wodzisławiu Śląskim,… Szczegóły
952 2016-07-22 09:46:43 SRK/TZ/KWK C-2265-19/16- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
953 2016-07-22 09:43:51 SRK/TZ/KWK M- 2265-46/16- „Dostawa części do kopalnianych wozów osobowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. „Dostawa części do kopalnianych wozów osobowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
954 2016-07-22 08:21:18 SRK/TZ/KWK A-2265-06/16 Wykonanie aktualizacji projektów likwidacji szybów "Chrobry I" i "Ryszard II" Wykonanie aktualizacji projektów likwidacji szybów "Chrobry I" i "Ryszard II" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Pszowie, KWK "Anna" Szczegóły
955 2016-07-21 12:24:12 SRK/TZ/KWK BD-2265-10/16 - Dostawa drewna kopalnianego i wyrobów drewnianych „Dostawa drewna kopalnianego i wyrobów drewnianych” Cześć I: Dostawa drewna kopalnianego Cześć II: Dostawa wyrobów drewnianych   dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
956 2016-07-20 14:22:27 SRK/TZ/AZM–2265-5/16 - Część I: "Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A " Część II: "Wymiana trzech ścianek oszklonych w wejściach do budynku wraz z wymianą wejściowych drzwi do klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Będzinie przy ul. Kolejowa 22 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." Część I: "Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A " Część II: "Wymiana trzech ścianek oszklonych w wejściach… Szczegóły
957 2016-07-18 14:04:23 CZOK/43/16 - „Usunięcie zagrożenia dla pompowni”... „Usunięcie zagrożenia dla pompowni”. „Wykonanie otworów spustowych zbiornika wodnego na poz. 327 m przy szybie „Kazimierz I” pompowni głębinowej „Niwka – Modrzejów””. Szczegóły
958 2016-07-15 11:32:08 KWK MY /03A/16 - Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury...   Projekt techniczny wraz z kosztorysem  infrastruktury przy szybie „Wschodnim” do przyjęcia wody z likwidowanej KWK „Mysłowice”. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK „Mysłowice” Szczegóły
959 2016-07-15 09:49:31 KWK MY/04/16- „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Mysłowice”. „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Mysłowice”. Szczegóły
960 2016-07-15 09:19:05 KWK M/31/16 - „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 295-20)... „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 295-20). Część I: Dostawa elementów trasy kolejki podwieszanej szyny PIOMA P-85.… Szczegóły