Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
951 2017-04-28 15:04:30 KWK/01/17 Likwidacja skutków zapadnięcia..... Likwidacja skutków zapadnięcia terenu wraz z likwidacją pustek w rejonie ul. Kasprzaka w Jaworznie - rejon działki nr 153 obręb 1024 i działek sąsiednich o łącznej pow. ok.3 ha.  … Szczegóły
952 2017-04-28 14:02:15 SRK/TZ/KWK K-J-2265-03/17 - Wykonanie projektu technicznego przełączenia... Wykonanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę dla SRK S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz”     Szczegóły
953 2017-04-28 13:38:15 SRK/TZ/KWK P -2265-01/17 - Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I - III Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I : Wymiana kompletnego zawieszenia czterolinowego wlk. 4 w górniczym wyciągu szybowym  „Wanda II” strona wsch. Część II :  Skracanie lin nośnych w… Szczegóły
954 2017-04-28 13:17:19 KWK C/13/17 Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Mosty przenośnikowe taśm 901,902,909 2. Odmulnik Dorra 3. Stacja zwrotna 4. Warsztat PMN 5. Przesuwnia wagonowa z taśmociągiem Szczegóły
955 2017-04-28 12:41:02 SRK/TZ/KWK C-2265-08/17 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza....... „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
956 2017-04-28 12:29:31 SRK/TZ/CZOK-2265-13/17 - „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy I”, „Zygmunt August II” i „Wentylacyjno – Podzsadzkowy” „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy… Szczegóły
957 2017-04-28 12:27:12 CZOK/20/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
958 2017-04-28 12:25:46 KWK J-M/05/17 - Projekt techniczny likwidacji szybu JAS VI wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” Projekt techniczny likwidacji szybu JAS VI wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos”   Wadium: 4 000,00 zł Termin związania ofertą: 30 dni Nr… Szczegóły
959 2017-04-28 11:32:12 SRK/TZ/KWK C-2265-13/17 - Wykonanie projektów technicznych „Wykonanie projektów technicznych” w tym: Część I: „Projekt likwidacji stalowej wieży szybowej szybu Skarga” dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Część II: „Projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim… Szczegóły
960 2017-04-28 10:29:29 KWK C/10/17 - „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły