Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
981 2018-04-12 08:40:06 SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" w roku 2018. SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" w roku 2018. Wadium do przetargu: 1… Szczegóły
982 2018-04-11 13:39:33 SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe... „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe z szybu „Paweł” pompowni głębinowej „Saturn” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch I – Pompownie Głębinowe.” Wysokość wadium 2 700,00zł ( dwa… Szczegóły
983 2018-04-11 13:29:14 SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK" „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK: Cześć I: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych DN300 – Pompownia „Szombierki” Część II: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych DN 250, DN 300 – Pompownia „Powstańców Śląskich” Część III:… Szczegóły
984 2018-04-11 12:55:18 SRK/NZ/KWK K - 2265-14/18 - „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych..." „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych na obszarze SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2018” Szczegóły
985 2018-04-11 12:39:00 SRK/NZ/KWK P-2265-04A/18- Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Wadium - 6 400,00 PLN Szczegóły
986 2018-04-11 08:57:37 KWK K/04/18 Obsługa powierzchni składowych... „Obsługa powierzchni składowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) nr ogłoszenia 543042-N-2018 z dnia 11.04.2018r. Szczegóły
987 2018-04-10 09:41:13 SRK/NZ/KWK C–2265–10/18 Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum", w tym: Część I - Dostawa cementu portlandzkiego, Część II - Dostawa spoiwa mineralno-cementowego SRK/NZ/KWK C–2265–10/18 Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum", w tym: Część I - Dostawa cementu portlandzkiego, Część II - Dostawa… Szczegóły
988 2018-04-09 13:27:26 SRK/NZ/KWK B–2265–06/18 Likwidacja elementów sztucznego dna szybu w szybie Andrzej III na przedziale wschodnim pod poziomem 512m dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
989 2018-04-09 13:02:03 SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) Część I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rektyfikację… Szczegóły
990 2018-04-09 13:01:00 SRK/NZ/KWK C-2265-09/18 „Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych głównego zakładu górniczego i terenie szybu Witczak KWK „Centrum” wraz z pomiarami urządzeń wyciągowych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych głównego zakładu górniczego i terenie szybu Witczak KWK „Centrum” wraz z pomiarami urządzeń wyciągowych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ WADIUM 2 400,00 Szczegóły