znak sprawy:SRK/NZ/KWK C-2265-02/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r.

Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do WO.

 1. Wysokość wadium: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 23.02.2018
  • Godzina składania ofert 08:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian