ZP-AZM-0004/19 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 2 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 4 w Bytomiu. Część III w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 8 w Bytomiu

Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych:

Część I w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 2 w Bytomiu.

Część II w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 4 w Bytomiu.

Część III w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 8 w Bytomiu

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, 00/100)

Część II: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100)

Część III: 3 500,00 (trzy tysiące pięćset złotych, 00/100)

Link do elektronicznego Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.07.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian