ZP-AZM-0006/19 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 18 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 20 w Bytomiu. Część III Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młodopolska 7-9 w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych:

Część I w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 18 w Bytomiu.

Część II w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 20 w Bytomiu.

Część III Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młodopolska 7-9 w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych, 00/100)

Część II: 3 500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, 00/100)

Część III: 2 000,00 (dwa tysiące złotych, 00/100)

Link do elektronicznego Formularza Ofertowego

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 24.07.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian