ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”


znak sprawy: ZP – B – 0001/19

postępowanie: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”

 

link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 160 000,00 zł

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 20 luty 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 112.

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!!!

Zamawiający otworzy oferty w dniu 27 luty 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 112.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 27.02.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian