ZP-B-0003/19-1-1: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”. Części I – VI

znak sprawy: ZP – B – 0003/19 – 1 – 1

nazwa postępowania: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”:

Część I:           Remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 105/62 w Wilczkowicach przy ul. Kolonia 7

Część II:          Remont budynku mieszkalnego i ogrodzenia położonych na działce nr 387/1 w Brzeszczach przy ul. Bugaj 48

Część III:        Remont budynku mieszkalnego i ogrodzenia położnych na działce nr 410/4 w Brzeszczach przy ul. Bugaj 12

Część IV:        Remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 217/4 w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 19

Część V:          Remont budynku mieszkalnego, gospodarczo – garażowego oraz ogrodzenia położonych na działce nr 395/1 i 176 w Brzeszczach przy ul. Bugaj 44

Część VI:        Remont ogrodzenia na działce nr 2054/4 i 2054/5 w Brzeszczach przy ul. Kościuszki 90.”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 600,00 zł

Część II: 300,00 zł

Część III: 900,00 zł

Część IV: 850,00 zł

Część V: 2 000,00 zł

Część VI: 500,00 zł

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 14.08.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian