ZP-B-0003/19-1: Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”. Części I – VI

znak sprawy: ZP – B – 0003/19 – 1

nazwa postępowania: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”:

Część I:           Remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 105/62 w Wilczkowicach przy ul. Kolonia 7

Część II:          Remont budynku mieszkalnego i ogrodzenia położonych na działce nr 387/1 w Brzeszczach przy ul. Bugaj 48

Część III:        Remont budynku mieszkalnego i ogrodzenia położnych na działce nr 410/4 w Brzeszczach przy ul. Bugaj 12

Część IV:        Remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 217/4 w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 19

Część V:          Remont budynku mieszkalnego, gospodarczo – garażowego oraz ogrodzenia położonych na działce nr 395/1 i 176 w Brzeszczach przy ul. Bugaj 44

Część VI:        Remont ogrodzenia na działce nr 2054/4 i 2054/5 w Brzeszczach przy ul. Kościuszki 90.”

 

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I:           600,00 zł (słownie: sześćset, 00/100 złotych)

Część II:          300,00 zł (słownie: trzysta, 00/100 złotych)

Część III:        900,00 zł (słownie: dziewięćset, 00/100 złotych)

Część IV:         850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt, 00/100 złotych)

Część V:          2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące, 00/100 złotych)

Część VI:         500,00 zł (słownie: pięćset, 00/100 złotych)

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 14.06.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian