ZP-BZ-0001/19-1 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla 7 części obejmujących:

Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących:

Część I              – powiaty Rybnik, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie Zdrój,

Część II            – powiaty Gliwice, gliwicki

Część III           – powiat Bytom, Chorzów,

Część IV           – powiat będziński, tarnogórski, Dąbrowa Górnicza

Cześć V            – powiat Katowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Część VI           – powiat Sosnowiec, Mysłowice

Część VII         – województwo dolnośląskie

ogłoszenie UZP –  nr 561055-N-2019 z dnia 2019-06-14

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości dla:

Część I            – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część II           – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część III          – 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

Część IV          – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część V            – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część VI         – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część VII        – 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 18.07.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian