ZP-BZ-0001/19 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących:

Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących:

Część I              – powiaty Tychy, bieruńsko – lędziński, pszczyński, bielski, oświęcimski,  cieszyński,  

Część II             – powiaty Rybnik, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie Zdrój,

Część III           – powiaty Zabrze, Ruda Śląska

Część IV           – powiaty Gliwice, gliwicki

Część V             – powiaty chrzanowski, Jaworzno

Część VI           – powiat Bytom, Chorzów,

Część VII          – powiat będziński, tarnogórski, Dąbrowa Górnicza

Cześć VIII        – powiat Katowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Część IX           – powiat Sosnowiec, Mysłowice

Część X          – województwo dolnośląskie

ogłoszenie UZP – 532016-N-2019 z dnia 01.04.2019r.

wadium:

Części I           – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część II           – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część III          – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część IV         – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część V           – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część VI         – 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

Część VII         – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część VIII        – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część IX         – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część X           – 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 10.04.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian