ZP-BZ-0006/19-1 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTSygnatura: ZP-BZ-0006/19-1

Postępowanie „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 17 500 zł

Termin związania ofertą – 30 dni

Link do elektronicznego formularza ofertowego

Zamawiający otworzy oferty w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00 – pokój 111

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian