ZP-BZ-0006/19 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów”

„Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 17 500 zł

Termin związania ofertą – 30 dni

Link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 26.06.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian