ZP-C-0002/19 – „Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Część I: Dostawa rur DN 500 w ramach zadania: Dostawa rur DN 500 wraz z zabudową z pompowni na poziomie 774m do szybu „Budryk”. Etap I: Dostawa partii 11 rur. Etap II: Dostawa partii 52 rur. Część II: Dostawa rur DN 630 w ramach zadania: Budowa rurociągu głównego odwadniania od osadników do rzeki Bytomki – Etap II.”

„Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”:

Część I: Dostawa rur DN 500  w ramach zadania: Dostawa rur DN 500 wraz z  zabudową z pompowni na poziomie 774m do szybu „Budryk”.

Etap I: Dostawa partii 11 rur.

Etap II: Dostawa partii 52 rur.

Część II: Dostawa rur DN 630 w ramach zadania: Budowa rurociągu głównego  odwadniania od osadników do rzeki Bytomki – Etap II.”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Część II – 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.03.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian