ZP-C-0003/19 „ Roboty szybowe – wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.

 „ Roboty szybowe – wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)
 2. Ogłoszenie nr 514220-N-2019 z dnia 14.02.2019r.
 3. link do elektronicznego formularza ofertowego
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.02.2019
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian