ZP-C-0004/19: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach

znak sprawy: ZP – C – 0004/19

nazwa postępowania: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach

 

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 55 000,00 zł

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 13.05.2019 r. o godzinie 10:00

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Zamawiający otworzy oferty w dniu 16.05.2019 r. o godzinie 10:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.05.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian