ZP-C-0005/19-1 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku” w tym: Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.

„Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku” w tym:

Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy

Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 7 000,00 zł        Cz. II: 2 000,00 zł

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.07.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian