ZP-CZOK-0004/19-1: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – etap I i II”.

znak sprawy: ZP-CZOK-0004/19 – 1

nazwa postępowania: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi –  etap I i II”.

 

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 85 000,00 zł.

 

UWAGA!! ZMIANA!!

Zamawiający otworzy oferty w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 09:00

 

UWAGA!! ZMIANA!!

Zamawiający otworzy oferty w dniu 19.06.2019 r. o godzinie 10:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.06.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian