ZP-CZOK-0011/19: Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu „Witold II” dla SRK S.A., Oddział CZOK w Czeladzi – etap I i II.

nazwa postępowania: Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu „Witold II” dla SRK S.A., Oddział CZOK w Czeladzi – etap I i II

znak sprawy: ZP – CZOK – 0011/19

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 94 000,00 zł

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 25 lipca 2019 r. o godzinie 09:00.

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!

Zamawiający otworzy oferty w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 01.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian