ZP-CZOK-0016/19: Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

znak sprawy: ZP-CZOK-0016/19

nazwa postępowania: Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian