ZP-CZOK-0017/19 – Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 27.09.2019
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian