ZP-JM-0006/19-1: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”

znak sprawy: ZP – JM – 0006/19 – 1

nazwa postępowania: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”

 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500,00 zł

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 26.06.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian